tilemap

B站圈毛君翻译教程:

The Basic:https://www.bilibili.com/video/av48965588/

Rule Tile:https://www.bilibili.com/video/av49083381/

Prefab Brush:https://www.bilibili.com/video/av49098444/

Tilemap Collider:https://www.bilibili.com/video/av49115670/

TileBase

GetTileData 确定瓦片在瓦片地图上的外观 ,相当于滚动列表中的getdata..获取数据用于显示,,RefreshTile后会触发